Ingevuld

Lid van Raad van Commissarissen (RvC) – Boswellia Holding

De vacature is succesvol ingevuld door Braun Recruitment in de zomer 2022 met 2 kandidaten

Voor de Boswellia Holding, moederbedrijf van Koster Keunen Holland B.V., René Schönefeld Industrie- en Handelsonderneming B.V., en Koster Keunen Pastille Products B.V. zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor haar Raad van Commissarissen.

Boswellia Holding
Boswellia Holding bestaat uit drie verschillende werkmaatschappijen, die zich bezighouden met de inkoop, bewerking en het op de markt brengen van natuurlijke wassen, synthetische wassen, wierook & houtskooltabletten en met het maken van wasmiddelproducten.

Alle productielocaties bevinden zich in Bladel, Nederland. Er zijn ongeveer 100 mensen in dienst. Daarnaast heeft Boswellia Holding een minderheidsaandeel in Koster Keunen West Africa, dat vanuit Togo op duurzame wijze geproduceerde bijenwas exporteert naar de vestiging in Bladel en het zusterbedrijf, Koster Keunen Inc. in de Verenigde Staten.

De tot de groep behorende bedrijven hebben zich ten doel gesteld een voorbeeld te zijn in bedrijfscultuur, in kwaliteit van ingekochte, bewerkte en verkochte producten, in duurzaamheid en in omgang met personeel en partners. De vier kernwaarden van de groep zijn open & eerlijk, ondernemend, samenwerken en ambitieus. De groep streeft ernaar marktleider te worden of te blijven in de verschillende marktsegmenten waarin zij opereert.

De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft een belangrijke, inspirerende en controlerende rol in de holding, met als doel de groei- en maatschappelijke ambitie van de groep te realiseren.
Er zijn 4-jaarlijkse RvC-bijeenkomsten, waar de RvC, naast werkgever en toezichthouder, een klankbord is voor het bestuur bij belangrijke besluiten en strategievorming.
De RvC is aanwezig bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (2 maal per jaar), waar het jaarverslag wordt vastgesteld en het budget wordt goedgekeurd door de RvC.
De RvC houdt rekening met de belangen van de aandeelhouders en beoordeelt het functioneren van de onderneming in haar familiaire en maatschappelijke context.

Wij zoeken voor Boswellia Holding per direct een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen met een technische achtergrond en concrete ervaring in productieomgevingen. Ook kennis van ISO-certificeringen en concrete ervaring met R&D vraagstukken zijn gewenst. 

Daarnaast is er aantoonbaar financiële inzicht, zakelijk instinct, intelligentie, een groot & relevant netwerk, visie, ervaring met het coachen en inspireren van directies, commitment, beslissingsvaardigheid, moderniteit, open, interesse in innovatie, kennis van nichemarkten en -producten en niet te vergeten humor. Het op een constructieve, bindende manier ‘kunnen uitdagen’ van de directie is een belangrijke factor. Ervaring in middelgrote bedrijven (tussen €10 en €100 mln. omzet) ook, bij voorkeur een familiebedrijven.

Manier van werken
De vergaderingen spelen zich doorgaans af in goede sfeer. Er wordt met optimisme gekeken naar de toekomst, en iedereen staat open voor kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd wordt er kritisch gelet op de prestaties, het benutten van kansen en wordt er goed gekeken naar het functioneren van de leidinggevenden. De bedrijven investeren letterlijk en figuurlijk in talent en groei. Daarbij nemen zij wel de voorzichtigheid in acht die past bij het bedrijf. Bij tegenslag wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht, indien mogelijk met een strategisch voordeel als resultaat. Een concreet voorbeeld is de reactie op een grote brand in 2016.

Doel
De huidige directie van Boswellia Holding heeft de wens uitgesproken om de omzet de komende 10 jaar minimaal te verdubbelen, met behoud van de gezonde winstpercentages. Daarbij zorgen de Boswellia-bedrijven dat zij zich in bedrijfscultuur, kwaliteit en duurzaamheid blijven onderscheiden van de markt. 

Salaris
Per jaar € 15k.

Overig 
De Raad van Commissarissen wordt zodanig samengesteld dat sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen als een team kan optreden. De Raad van Commissarissen toetst voorafgaand aan elke voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen, of de samenstelling van de Raad van Commissarissen aan het geheel van uitgangspunten voldoet, en ook aan bovengenoemde profielschets. 

Interesse?
Ons verzoek is of iedereen zelf goed nadenkt of dit een passende rol is. Wij gaan met iedereen in gesprek, maar omwille van ons aller kostbare tijd zouden wij het op prijs stellen als er een goede afweging gemaakt wordt of de posities passend zijn. Als naar aanleiding van dit verhaal de interesse is gewekt, reageer dan schriftelijk. Wij nemen dan snel telefonisch contact op.

Het e-mailadres is paul.braun@braunrecruitment.nl

Amsterdam, 29 maart 2022

Deze vacature is succesvol ingevuld.

Contact