Ingevuld

Raad van Toezicht @BNNVARA – digital native

Succesvol ingevuld door Braun Recruitment

BNNVARA
Wij staan voor een vrije, nieuwsgierige en sociale samenleving, en betrekken als mediaorganisatie iedereen bij de wereld, de welvaart en het welzijn. We spelen een activerende rol in onze maatschappij. Dat doen we niet vanuit een ivoren toren of met het idee dat we de wijsheid in pacht hebben. We hebben wel ambitie, maar geen pretentie. We sluiten altijd aan bij wat er nú speelt in het leven van onze kijkers, luisteraars en volgers en zijn daardoor toegankelijk en relevant.

Vrij, scherp en doelgericht
BNNVARA is onafhankelijk, maar we hebben wel een mening. En we stimuleren iedereen zelf een mening te vormen en die te delen. Onze betrokkenheid houdt niet op bij het signaleren, kritisch volgen en verdiepen; we zorgen ervoor dat onze programma’s een positief effect hebben op de samenleving.

Het kan wél
We kennen geen grenzen: niet in de organisatie en niet in de wereld. Geen onderwerp blijft onbesproken, geen wildernis onverkend, geen heilig huisje blijft overeind. We laten ons leiden door wat we belangrijk vinden en onze honger naar kennis, niet door wat hoort of van ons verwacht wordt.

Wij zijn aanstichters

Wij zijn er voor de doeners die denken en de denkers die doen. Voor de jonge honden, de wereld aan hun voeten. En ook voor de sociaal bewogen mensen die kritisch vragen blijven stellen. We delen een progressieve mentaliteit: we zijn open naar de wereld, positief ingesteld maar niet naïef. Willen weten wat er gebeurt en hoe het precies in elkaar steekt. Houden ervan flink te lachen, soms om deze rare wereld, soms om onszelf. Stoten liever een keer onze kop of zijn het met iemand grondig oneens dan dat we wegzinken in een moeras van middelmatigheid. En gelukkig zijn we allemaal anders – ook dat willen we vieren.

Positieve impact
We zijn uniek in de betrokkenheid die wij bij kijkers, luisteraars en volgers weten los te maken. Niet alleen bij onze achterban, maar bij iedereen die we bereiken. Wij zetten mensen aan het denken en brengen ze op ideeën. Na onze programma’s gaan ze doorvragen, plannen maken, een reis boeken, vrijwilligerswerk doen of schuttingen bekladden. Maakt niet uit wat, maar ze gáán denken, delen of doen.

Vorm versterkt de inhoud
Wij zijn meesters in het ontwikkelen van de juiste vorm bij de inhoud. Telkens verrassend, en elk programma scherp ingestoken op wat de ontvanger echt raakt. Zo kunnen we maximaal effect realiseren. Dat doen we soms bloedserieus, maar entertainment en humor zijn voor ons ook belangrijk; een manier om aandacht te krijgen of om zware kost behapbaar te maken.

Niet te vermijden en onmisbaar
BNNVARA is een publieke omroep die overal impact wil hebben, en bij iedereen die ervoor openstaat. Op tv en radio, thuis en on-the-go, lineair, online, bij evenementen en zeker ook op straat. We sporen iedereen aan zich in zaken te verdiepen, ideeën en content te genereren, te bediscussiëren en te delen op alle platforms binnen en buiten ons domein.

We gaan door!
De samenleving kan altijd vrijer, socialer en nieuwsgieriger. Dus is ons werk nooit af. Succes is voor ons daarom dynamisch; we kijken niet naar de cijfers, maar naar de beweging die we veroorzaken en de impact die we hebben.

Meer informatie over BNNVARA is te vinden op de website: www.bnnvara.nl.

Vacature
Door vertrek van een lid van de Raad van Toezicht BNNVARA is deze zomer een vacature ontstaan.
Het betreffende Raad van Toezicht lid maakt tevens deel uit van de Raad van Toezicht BNN Ledenraad.
De kandidaat dient echter voldoende affiniteit te hebben met BNN én VARA, omdat de toezichthoudende functie zich primair afspeelt binnen Omroepvereniging BNNVARA.

De geschikte kandidaat:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau en combineert ervaring in complexe publiek/private ondernemingen met kennis van het internationale medialandschap, de rol van de publieke omroep en het functioneren van de autonome omroepverenigingen daarbinnen. Kennis en ervaring van het Digitale (media)domein en deskundigheid en ervaring op het gebied van social media als platform voor media-aanbod strekt ten zeerste tot aanbeveling.
 • Is overtuigd van het belang van de publieke omroep en herkent zich in en respecteert de waarden van BNNVARA én de waarden van BNN en VARA afzonderlijk. Heeft ruime praktijkervaring en expertise in het toepassen en implementeren van (multi)mediaconcepten en business modellen en is sprake van deskundigheid op het gebied van merkenstrategie. Beschikt over het vermogen te reflecteren op de bestaande oriëntatie van het mediabedrijf omdat de omgeving verandert of de paradigma’s in de maatschappij.
 • Heeft bestuurlijke ervaring, een brede maatschappelijke belangstelling en een gevarieerd actief maatschappelijk netwerk en heeft zicht op governance vraagstukken en de rol van de Raad van Toezicht.
 • Is innovatief en vernieuwend in denken en beschikt over ruime managementervaring in complexe vraagstukken, is een echte teamspeler, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en een sterke oriëntatie op strategie.
 • De geschikte kandidaat heeft zowel bestuurlijke ervaring als toezichthoudende capaciteiten en is bereid zich verder te ontwikkelen (een teamprofiel screening kan onderdeel maken van de procedure).


Algemene taken, rolopvatting en samenstelling Raad van Toezicht

https://www.bnnvara.nl/wp-content/uploads/2015/09/BeleidsplanBNNVARA-definitief.pdf

Werkwijze
Het aantal vaste geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van
thema bijeenkomsten, commissiewerkzaamheden en een jaarlijkse zelfevaluatie.
De Raad van Toezicht kent twee commissies: een auditcommissie en een werkgeverscommissie. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en het Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt aan een toezichtvisie met een toezichtkalender mede geënt op de jaarlijkse beleids- en control cyclus van het mediabedrijf.

Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel:

 • Bestuurlijk en strategisch inzicht en beoordelingsvermogen;
 • Toezichthoudende ervaring, bij voorkeur in complexe maatschappelijke ondernemingen;
 • Affiniteit met de identiteit van BNNVARA en haar positie binnen het publieke bestel;
 • Kennis van en affiniteit met een verenigingsorganisatie;
 • Visie op de rol van de media in de hedendaagse samenleving en diens bijdrage aan het maatschappelijk bewustzijn;
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Bestuur; bekendheid met de issues van corporate governance;
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te kunnen toetsen;
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met het Bestuur;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Beschikking over een aantal relevante netwerken op strategisch niveau.

Naast bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring gaat het om specifieke deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van een of meer van de hiernavolgende kennisvelden:

 • Deskundigheid op het financiële vlak;
 • Kennis van digitale wereld (digital native), met mediadeskundigheid, deskundigheid en ervaring op het gebied van social media als platform voor media-aanbod en merkdeskundigheid;
 • Deskundigheid op gebied van marketing en communicatie;
 • Juridische deskundigheid, bij voorkeur kennis van het informatie/mediarecht;
 • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling en HRM;
 • Kennis van /affiniteit met de BNNVARA doelgroepen.

Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het brede scala zoals bovenstaand aangeduid ook werkelijk aanwezig is in de Raad van Toezicht.

Draag je de publieke omroep en in het bijzonder BNNVARA een warm hart toe, ben je thuis in de wereld van digitale en social media en heb je ruime ervaring in een toezichthoudende rol binnen het publieke domein, reageer dan.
 
Honorering:

De honorering van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van BNNVARA bedraagt circa € 10.000,– (2017) en is vastgelegd in een door de Ledenvergadering BNNVARA vastgestelde regeling en gebaseerd op de richtlijnen en de genoemde maxima van de WNT.

Interesse?
Indien je interesse hebt in deze vacature en je voldoet aan de vereisten, dan kan je je CV zenden naar Paul Braun van Braun Recruitment op e-mail adres paul.braun@braunrecruitment.nl.’Voor vragen over de vacature of procedure kan je Paul Braun bereiken op telefoonnummer +31642247059.

Deze vacature is succesvol ingevuld.

Contact